Авторське право

Авторське право на даний сайт, включаючи соціальні мережі FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, його домен і зміст охороняється чинним законодавством. Всі права на даний сайт (включаючи особисту сторінку, в т.ч. групи в соціальних мережах FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, посилання на які вказані на даному сайті) належать Юридичної компанії "АЛІБІ".

Юридичної компанії "АЛІБІ" належать такі особисті немайнові права:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого публічного використання твору;
2) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Юридичної компанії "АЛІБІ" належать такі майнові права:

 1. а) виключне право на використання твору;
  б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.
 2. Виключне право на використання твору автором дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.
 3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

  1) відтворення творів;
  2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;
  3) публічну демонстрацію і публічний показ;
  4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
  5) переклади творів;
  6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
  7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо .;
  8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;
  9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;
  10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи грамі або у формі, яку зчитує комп'ютер;
  11) імпорт примірників творів.

  Цей перелік не є вичерпним.

  Юридична компанія "АЛІБІ" має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання твору встановлюються в авторському договорі.

  На даному сайті використано наступне (включаючи особисту сторінку, в т.ч. групи в соціальних мережах FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, посилання на які вказані на даному сайті):

  а) повідомлення про новини дня або поточні події
  б) твори народної творчості (фольклор);
  в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  г) державні символи, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи і знаки підприємств, установ та організацій;
  д) грошові знаки;
  е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, які не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).
  е) твори перейшли в суспільне надбання;
  ж) твори відтворюються в особистих цілях
  з) примірників твору відтворювані для навчання;
  і) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;
  й) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови (обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті, відтворення твору є поодиноким випадком і не носить систематичного характеру);
  к) твори із зазначенням імені автора і джерела запозичення (використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення, вико льзованіе літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру; відтворення в пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно повідомлених творів такого ж характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне з ообщеніе спеціально заборонені автором; відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або повідомлення творів, побачених або почутих під час таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою; відтворення в каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях; публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, в обсязі, виправданому характером таких церемоній; відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;
  л) екземпляри правомірно опублікованого твору законним чином введеного в цивільний оборот шляхом його першого продажу в Україні, з його повторним введенням в обігу шляхом продажу, дарування тощо.

  Необхідно знати, що відвідування даного сайту (включаючи особисту сторінку, в т.ч. групи в соціальних мережах FACEBOOK, INSTAGRAM , YOUTUBE, посилання на які вказані на даному сайті) будь-якою особою автоматично означає ознайомлення і повну згоду його зі змістом даного сайту і авторськими правами на нього Юридичної компанії "АЛІБІ". Юридична компанія "АЛІБІ" не несе відповідальності за не ознайомлення з даною інформацією користувача сайту.

  Своїм відвідуванням даного сайту (включаючи особисту сторінку, в т.ч. групи в соціальних мережах FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, посилання на які вказані на даному сайті) особи погоджуються на безкоштовне використання Юридичною компанією " АЛИБИ "їх прізвищ, імен та інших особистих даних, в тому числі і з рекламною метою і що їх дані, можуть в подальшому бути використані без будь-яких часових обмежень. При цьому, всі авторські права на дані матеріали повністю належать Юридичної компанії "АЛІБІ".Форма зворотнього зв'язку:

Ви не ввели ім'я
Ви не ввели контакти
Ви не ввели контакти
Ви не ввели повідолення

Всі поля обов'язкові до заповнення

Ваше повідомлення успішно відправлено
    

Найближчим часом з Вами зв'яжеться фахівець нашої компанії і відповість на питання.

    

Дякуємо за звернення!