Послуги

Перегляд у зв'язку з нововиявленими. Цивільний та господарський процес

Перегляд справи за нововиявленими або винятковими обставинами. Цивільний та господарський процес

Отже, Ваша Компанія пройшла разом зі своїм судовою суперечкою всю вертикаль судової системи України.

Колись давно Ваша компанія звернулася до суду з позовом про стягнення з боржника грошової заборгованості. Суд першої інстанції Вам в задоволенні позовних вимог відмовив.

Ви вирішили не здаватися і оскаржили рішення суду в апеляційний суд. Але апеляція залишила рішення суду без змін.

Тоді Ви звернулися зі скаргою до касаційного суду. Але і ця інстанція залишила рішення суду без змін.

Ви запитаєте, ну що, все? Всі законні способи захисту Ваших прав в суді вичерпані? Майже все.

А що якщо згодом спливли раніше невідомі обставини?

Приклад 1. Компанія-опонент протягом усього судового процесу вводила в оману Вас і суд про те, що її іноземний засновник не дав згоди на укладення угоди з Вами, а керівник цієї компанії не мав повноважень на підписання договору. У підсумку щодо цього керівника відкрито кримінальне провадження, а в позові Вашої компанії відмовлено.

Після винесення вердикту не на Вашу користь прибуває іноземний засновник і привозить підтвердження надання всіх повноважень, директору компанії-опонента, одночасно стверджуючи, що все розказане в судовому процесі про всі свої рішення - фікція.

Приклад 2. Правоохоронні органи накрили суддю, який розглядав Вашу справу і довели в суді його систематичну корупційну діяльність по відстоюванню незаконних інтересів Вашого опонента. У тому числі факт отримання хабара за винесення завідомо незаконного рішення по Вашій справі.

Ось якраз в цих та аналогічних їм випадках це ще не кінець судового процесу.

В деяких випадках останньою стадією розгляду справи є його перегляд у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами.

Які підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами? Таким підставами є:

1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом і не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, під час розгляду справи;

2) встановлений вироком або постановою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, які вступили в законну силу, факт надання завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових або електронних доказів, які привели до прийняття незаконного рішення у даній справі;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття судового рішення, підлягає перегляду (наприклад, коли за позовом про стягнення санкцій за прострочення оплати, позивач посилався на раніше отримане рішення суду про стягнення основного боргу).

Наш приклад 1, якраз, відповідає першому основи для перегляду.

Окремо закон визначає обставин, які не є підставою для перегляду рішення за нововиявленими обставинами. Це:

1) нова оцінка доказів, яким суд вже дав оцінку, в процесі розгляду справи;

2) докази, яким суд не дав оцінку, щодо обставин, які були встановлені судом.

Які підстави для перегляду судового рішення за винятковими обставинами? Таким підставами є:

1) встановлення Конституційним Судом України неконституційності (конституційності) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (незастосування) судом при розгляді справи, якщо рішення суду ще не виконано;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, в результаті якої було прийнято судове рішення.

Наведений вище приклад 2, відповідає третьому основи для перегляду.

Важливо!

При перегляді судового рішення за нововиявленими або винятковими обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом спору при постановленні рішення, яке оскаржується, розглядати інші вимоги або підстави позову.

В який термін можуть бути подані заяви про перегляд?

За нововиявленими обставинами:

Підстава 1

Не пізніше тридцяти днів з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про існування обставин, які є підставою для перегляду рішення

Підстава 2

Не пізніше тридцяти днів з дня, коли вирок (постанову) в кримінальному провадженні вступили в законну силу

Підстава 3

Не пізніше тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, яке було підставою для прийняття рішення, що підлягає перегляду

За винятковими обставинами:

Підстава 1

Не пізніше тридцяти днів з дня офіційного опублікування відповідного рішення Конституційного Суду України

Підстава 2

Не пізніше тридцяти днів з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про отримання цим рішенням статусу остаточного

Підстава 3

Не пізніше тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні вступив в законну силу

При цьому, законом встановлено граничні терміни , в рамках яких може бути подано заяву про перегляд рішення суду:

 • • по підставі 1 для перегляду за нововиявленими обставинами - не пізніше трьох років з моменту вступу в силу рішення, що оскаржується суду;
 • • по іншим підставах для перегляду за нововиявленими обставинами, а також за всі підставах для перегляду за винятковими обставинами - не пізніше десяти років з моменту вступу в силу рішення, що оскаржується суду.

Дані терміни не можуть бути відновлені або продовжені судом.

Який суд розглядає заяву?

Заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав 1 і 3 для перегляду за нововиявленими обставинами - подається до суду, який ухвалив судове рішення.

Заява про перегляд судових рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій з цих же підстав, якими змінено або скасовано судове рішення - подається до суду тієї інстанції, яким змінено або прийнято нове судове рішення.

Заява про перегляд судового рішення за всіма іншими підставами для перегляду за нововиявленими та винятковими обставинами - подається до Верховного Суду і розглядається в складі Великої палати.

Що повинно містити заяву про перегляд?

 • • найменування суду, до якого подається заява;
 • • ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження - з цивільних спорів ;
 • • повне найменування компанії, її місцезнаходження, включаючи поштовий індекс, код ЄДРПОУ, номери засобів зв'язку, офіційної електронної пошти і адреси електронної пошти, якщо вони є - для юридичних осіб - у господарських спорах ;
 • • інші учасники справи;
 • • дата прийняття та зміст судового рішення, про перегляд якого подано заяву;
 • • нововиявлені чи виняткові обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення;
 • • посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виняткових обставин.

Що необхідно додати до заяви про перегляд:

 • • копії заяви відповідно до кількості учасників справи - з цивільних спорів ;
 • • докази направлення копій заяви учасникам справи (листом з описом вкладення) - у господарських спорах ;
 • • документ про сплату судового збору (при подачі заяви за основою 2 для перегляду справ за винятковими обставинами - судовий збір не сплачується);
 • • докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виняткових обставин;
 • • документ, що підтверджує повноваження представника особи, яка подає заяву, - якщо заява підписана таким представником;
 • • клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, у органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає в розпорядженні особи, яка подала заяву (у разі подання заяви про перегляд судового рішення основою 2 для перегляду справ за винятковими обставинами);
 • • в разі пропуску строку на подачу заяви - клопотання про його відновлення, з обґрунтуванням поважності причини пропуску.

В рамках перегляду, після прийняття заяви до розгляду, справа розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. У суді першої інстанції справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.

За результатами перегляду судового рішення у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами, суд уповноважений:

 • • відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами і залишити відповідне судове рішення в силі;
 • • задовольнити заяву про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами, скасувати відповідне судове рішення і прийняти нове рішення або змінити рішення;
 • • скасувати судове рішення і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду.

За результатами перегляду судового рішення у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами, Верховний Суд може також скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції.

Таким чином, проходження з негативним результатом всіх інстанцій судової системи України - ще не у всіх випадках означає повне і беззастережне поразку в судовій суперечці.

Не варто забувати про нововиявлених і виняткових обставин.

Так, ці обставини надають на пару всього лише шість підстав для можливого перегляду. Це дійсно не багато.

Але і з цієї можливості можна спробувати вичавити максимум.

Ті ж міжнародні судові інстанції час від часу видають цікаві рішення. Так, вони довго розглядають справи. Але часом - дуже ефективно.

Тому необхідно намагатися випробувати всі можливості для досягнення позитивного результату.

Зрозуміло, що наприклад, потрібні підстави для перегляду, які необхідно встановити вироком суду у кримінальній виробництву - це явище досить рідкісне для нашої дійсності.

Але в народі кажуть, що раз на рік і палиця стріляє.

Не потрібно відкидати на березі і цю можливість.

Звичайно, найпоширенішим підставою, є наявність «істотних для справи обставин, що не були встановлені судом і не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, під час розгляду справи » (підстава 1 для перегляду справи за нововиявленими обставинами).

При цьому, для встановлення цих обставин, правильним буде не тільки моніторити поточну обстановку (на предмет, а може бути, щось спливе), так і заново переглянути раніше відомі обставини і документи.

Звичайно, ідеальний випадок - це приклад 1, коли приїхав іноземець, спростував те, що Вам потрібно, ще й наділив потрібними документами, які спростовують факти, на яких засновано негативне рішення суду.

Але ж буває, що потрібні документи знаходяться і при вторинному аналізі доказової бази, вже за фактом програшу справи.

Наприклад, може виявитися лист або інший документ (акт звірки) за підписом боржника, датований в період розгляду спору, з якого випливає факт визнання боргу, у стягненні якої суд вже відмовив.

Так, потрібно буде попрацювати, щоб обгрунтувати суду, що цей старий документ був Вам весь цей час недоступний ( обставини, які не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою ). Але при творчому підході зробити це можна (був тимчасово загублений в числі інших документів, знаходився в недоступному місці, і. Т. П.).

Важливо, щоб в одній точці зійшлися наступні фактори:

 • • документ свідчить про обставини, які, наприклад, спростовують факти (обставини) на яких започатковано розв'язання суду (тобто, підтверджує істотні для справи обставини);
 • • документ свідчить про обставини, що існували під час розгляду справи;
 • • про цей документ і цих обставин не було і не могло бути відомі Вам, як заявникові на час розгляду справи судом (і Ви це обгрунтовуєте суду);
 • • в силу попереднього фактора Ви не повідомили про даних обставинах (не подали документ) суду, а суд відповідно - не буде вивчив і не встановив ці обставини.

Якщо всі фактори в наявності, вважаєте, що підстава для перегляду рішення суду у Вас в кишені.

Залишається тільки написати заяву, дотримати тридцятиденний термін його подачі з моменту чудесного виявлення нових (істотних) для справи, обставин. Ну і важливо, щоб з моменту вступу в силу рішення, що оскаржується суду, в цьому випадку, пройшло не більше трьох років.

Тоді шанси на позитивний результат справи у Вас, мабуть, великі.

Ви сумніваєтеся в своїх силах?

Приходьте до нас!

Наші фахівці супроводжуватимуть Вас на всіх етапах судового процесу!


Також є цікавим:


Форма зворотнього зв'язку:

Ви не ввели ім'я
Ви не ввели контакти
Ви не ввели контакти
Ви не ввели повідолення

Всі поля обов'язкові до заповнення

Ваше повідомлення успішно відправлено
    

Найближчим часом з Вами зв'яжеться фахівець нашої компанії і відповість на питання.

    

Дякуємо за звернення!