Послуги

Звернення до суду. Цивільний процес. Апеляційне оскарження

Звернення до суду у цивільній справі. Апеляційне оскарження

Отже, Компанія видала працівникові безпроцентну позику. Іншими словами, компанія і працівник уклали договір позики. Гроші працівник отримав в касі підприємства, потім щось не склалося з роботою, посварився з керівництвом і згодом звільнився. А повернути гроші чомусь забув.

Одним словом Ви свою частину договору виконали, а Ваш, тепер уже опонент - немає.

Ви почекали, але не допомогло. Тоді Ви ще почекали - знову не допомогло. Написали претензію - знову не допомогло. Звернулися до суду. А в суді Вас чекав неприємний сюрприз. Суд взяв і пішов на поводу у Вашого опонента. Вказав у рішенні на якісь внутрішні протиріччя в договорі, огріхи в видатковому касовому ордері, потім послався на якісь ще безглузді обставини - і в позові Вам відмовив.

Куди йти далі? Подавати апеляційну скаргу в апеляційний суд.

Процедуру і основні моменти проходження апеляційної інстанції ми спробували систематизувати в наведеній нижче таблиці.

Хто має право подати скаргу?

1. Безпосередній учасники справи (Ви і опонент)

2. Особи, які не брали участі у справі, але суд своїм рішенням торкнувся їх прав, інтересів та / або обов'язків.

Чи може рішення суду оскаржуватися окремо від рішення суду?

Наприклад, про призначення експертизи.

Може, але строго у випадках, передбачених в законі. Закон передбачає скромний 41 такий випадок

В який термін подається скарга?

На рішення - 30 днів,

На визначення - 15 днів -

з моменту їх проголошення.

Якщо в засіданні суду було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення або якщо воно було винесено без виклику сторін, строк обчислюється з дня складання повного рішення.

До якого суду подається скарга?

А тут увага! Раніше скарга подавалася через суд, який виніс рішення. Зараз змінився закон, і скарга подається безпосередньо до апеляційного суду.

Разом з тим, необхідно враховувати, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, скарга подається «по-старому», тобто через суд першої інстанції.

Що повинна містити скарга?

 • • точна назва суду, в який скаржимося;
 • • повне найменування Вашої компанії, як апелянта, її місцезнаходження, включаючи поштовий індекс, код ЄДРПОУ, номери засобів зв'язку, офіційної електронної пошти і адреси електронної пошти, якщо вони є;
 • • прізвище, ім'я та по батькові Вашого колишнього працівника, його місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або номер та серію паспорта, відомі номери засобів зв'язку, електронної пошти;
 • • те ж саме щодо інших учасників процесу, якщо вони є (наприклад, був підписаний договору поручительства: якщо поручитель фізична особа - він описується, як і Ваш боржник; якщо це юридична особа - відповідно, як Ваша компанія);
 • • інформацію про оскаржуваному рішенні;
 • • Ваша позиція з питання, в чому полягає незаконність і / або необгрунтованість рішення, які можу бути в:

  • • неповноту встановлення обставин, що мають значення для справи;
  • • неправильності встановлення обставин, що мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки;
  • • неподання доказів з поважних причин та / або неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо.)
 • • нові обставини, які підлягають встановленню, а також докази, які підлягають дослідженню чи оцінці (при цьому має бути докладено, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду постановив рішення);
 • • клопотання подавця скарги;
 • • дата отримання копії оскаржуваного рішення;
 • • перелік додатків до скарги.

Що додається до скарги?

 • • якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень - довіреність чи інший документ, що засвідчує його повноваження;
 • • докази сплати судового збору
 • • копії скарги та доданих до неї документів - в кількості, що дорівнює кількості учасників справи;
 • • докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду, якщо вони є.

В яких межах переглядає справу апеляційний суд?

Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ньому і додатково поданими доказами і перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог Вашої апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі і (або) відкликання на неї.

Докази, які не були представлені в суд першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи представив докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, об'єктивно не залежали від нього.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна незаконність або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження, суд апеляційної інстанції переглядає справу в повному обсязі.

В суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги і підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Які повноваження апеляційного суду за результатами розгляду Вашої скарги?

 • • залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення;
 • • скасувати судове рішення повністю або частково і прийняти нове рішення у відповідній частині або змінити рішення;
 • • визнати недійсним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково в передбачених Законом випадках і припинити провадження у справі у відповідній частині;
 • • скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині припинити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково;
 • • скасувати судове рішення і направити справу для розгляду в інший суд першої інстанції за встановленою підсудністю;
 • • скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;
 • • скасувати ухвалу про відкриття провадження у справі і прийняти постанову про направлення справи для розгляду в інший суд першої інстанції за встановленою підсудністю
 • • скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з перерахованих вище рішень.

Схематично це основні моменти апеляційного процесу.

Основна його особливість з тому, що судова справа переглядається, по суті, в повному обсязі і відбувається оцінка доказів сторін заново.

При цьому, як видно вище суд не приймає нових докази, якщо Ви не обґрунтували неможливість їх надання до винесення оспорюваного рішення.

Разом з тим, на цій стадії процесу Ви цілком можете посилатися на неправильне встановлення судом тих чи інших фактів, неправильну оцінку тим чи іншим доказам.

Ви сумніваєтеся в своїх силах?

Приходьте до нас!

Наші фахівці супроводжуватимуть Вас на всіх етапах судового процесу!


Також є цікавим:


Форма зворотнього зв'язку:

Ви не ввели ім'я
Ви не ввели контакти
Ви не ввели контакти
Ви не ввели повідолення

Всі поля обов'язкові до заповнення

Ваше повідомлення успішно відправлено
    

Найближчим часом з Вами зв'яжеться фахівець нашої компанії і відповість на питання.

    

Дякуємо за звернення!