Послуги

Звернення до суду. Цивільний процес. Докази

Отже, цивільний спір - це спір про гроші або іншому майні, однією зі сторін якого є простий громадянин.

Поширений приклад. Компанія видала працівнику (не виключено навіть, що керівному працівникові) безпроцентну позику. Тобто, компанія і працівник уклали договір позики. Гроші працівник отримав в касі підприємства, потім щось не склалося з роботою, посварився з керівництвом і згодом звільнився. А повернути гроші чомусь забув. Одним словом Ви свою частину виконали, а Ваш, тепер уже опонент - немає.

Зрозуміло, що необхідно готувати позов до суду. Але передує подачі позовної заяви збір і аналіз доказів. А також їх систематизація в єдину доказову базу.

Правові підстави позову, тобто, які права порушені - в цьому випадку ясно. Порушено право на повернення безпроцентної позики, виданої колишньому працівнику. З обставинами, якими Ваша компанія обґрунтовує свої вимоги - також зрозуміло. Ви виконали свою частину, а працівник - немає. А як бути з доказами, які підтверджують зазначені обставини? І які докази приймає суд? Зараз ми в цьому розберемося.

Що таке докази в суді?

З оглядкою на положення закону, це:

Будь-які дані, що підтверджують наявність (або відсутність) конкретних обставин (фактів).

Ці дані, обгрунтовують позовні вимоги (або заперечення проти них), або інші обставини, що мають значення для справи в суді.

Йдемо далі. Що є джерелами (або носіями) згаданих даних, щоб вони були прийняті і сприйняті судом? Закон говорить, що ці дані встановлюються такими способами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Відразу обмовимося, що основне джерело доказів у суді в цивільному процесі (якщо це договірні відносини) - це документи, тобто докази письмові:

що підтверджують відносини між сторонами (договір, видатковий касовий ордер, розписка, і т.д.);

листування сторін з приводу цих відносин (лист, претензія відповідь на претензію).

Докази речові застосовуються в окремих випадках, коли цього вимагає специфіка відносин сторін. Наприклад, коли якість товару, поставленого за договором, має відповідати затвердженому сторонами зразку товару (скажімо, зразок плитки, для облицювання фасаду). Тоді у спорі про якість даного товару, до суду необхідно надати цей зразок, поряд зі зразком неякісного товару, як речові докази.

Висновок експерта є другим після документів джерелом доказів у суді. Але призначається експертиза судом тільки в тих випадках, коли йому необхідно розібратися в питаннях, що потребують спеціальних знань в тій чи іншій області.

Візьмемо наведений приклад з плиткою, для облицювання фасаду. Суд не буде самостійно порівнювати узгоджений сторонами зразок, як еталон якості товару, з наданим чином з неякісної партії і прийде до висновку про необхідність залучення фахівця, призначить експертизу і передасть це питання на відкуп відповідного експерта. Його висновок і буде доказом у справі, яким керуватиметься суд.

Докази електронні є нововведенням для судового процесу.

Ці докази в суді можуть підтверджувати якісь обставини в сферах, де оборот електронних документів допустимо поряд з паперовими документами. Наприклад, електронна реєстрація податкових накладних, якою навіть віддається пріоритет.

Показання свідків у суді, можуть підтверджувати обставини, які важко підтвердити документально. Наприклад, ухилення від підписання документа, який представник сторони зобов'язаний був підписати. Або можуть підтверджувати факти, які не підтверджені документами.

Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, що мають значення для справи. Чи не є доказом у суді свідчення свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини.

Якщо показання свідка базуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані. При відсутності можливості допитати особу, яка надала первинне повідомлення, свідчення з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами.

Йдемо далі. Хто і що повинен доводити в суді?

Закон говорить, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Тепер повернемося до фабули нашої суперечки.

Компанія видала безпроцентну позику, а колишній працівник вчасно її не повернув.

Компанії необхідно довести факт видачі грошей і факт прострочення їх повернення. Боржнику, у разі невизнання ним позовних вимог, необхідно буде довести відсутність факту отримання грошей або відсутність факту прострочення погашення позики.

Дуже важливий момент це допустимість доказів.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

В цьому випадку початкове і головний доказ у спорі - це договір, умови якого порушені. Тому і надати суду необхідно його в письмовій формі.

Якщо Ви замість цього, приведете до суду десять свідків, які будуть стверджувати, що він полягав на певних умовах, а Ваш опонент стільки ж свідків, які будуть стверджувати, що нічого такого не було і грошей ніхто не отримував - все це нічим не закінчиться.

Суд не буде оцінювати докази з тієї точки зору, хто привів більше свідків, або чиї свідки переконливіше. Ви посилаєтеся на порушення умов договору, він за законом повинен полягати в письмовій формі - уявіть суду цей документ.

Інакше суд вважатиме такі докази неналежними. Немає договору - немає права посилатися на порушення його умов.

Отже, якщо Ви посилаєтеся на порушення Вашим опонентом умов договору, першим доказом буде саме він.

Вам необхідно його уважно оглянути на предмет наявності всіх підписів і печаток. Перевірте, чи підписаний договір уповноваженою особою, чи збігається підпис з підписом особи, зазначеного в його преамбулі. Якщо можуть виникнути питання, чи мав право підписант підписувати його, подбайте про те, щоб документально попередити ці питання заздалегідь.

Далі, Ви стверджуєте, що договір Вашої стороною виконано повністю.

Виходячи з цього, другий доказ - це документи, що підтверджують видачу грошей. Це повинен бути видатковий касовий ордер. Перевірте його на предмет відповідності з угодою, наявності в ньому дати, оскільки це і є дата видачі грошей. Чи є підписи і печатку Вашого боку. Особливо важливо чи є підпис представника опонента.

Якщо такі неподобства з підписами на накладної будуть Вами виявлені, спробуйте знайти інші документи, які прямо або побічно підтверджують факт видачі грошей. Це може бути лист колишнього працівника з проханням про відстрочення оплати. Якщо такого листування немає, її можна спробувати ініціювати і отримати від контрагента потрібний лист. Це можуть бути, як раз свідчення.

В результаті важливо обгрунтувати позов крім кілька збиткового ордера, іншими доказами, які підтверджують факт видачі грошей. Пускати побічно.

Якщо це взаємини, однією зі сторін яких є компанія, а не два громадянина, то неприпустимо підтверджувати такий факт розпискою. в цьому випадку можуть не допомогти і додаткові свідчення в суді.

Третій доказ - це підтвердження факту прострочення повернення грошей. І тут нам знову потрібно повернутися до договору і подивитися, як сформульовані умови повернення позики. А практика говорить, що сформульовано може бути по-різному.

Наведемо, для прикладу, три варіанти можливого викладу умов оплати:

1. Працівник зобов'язується повернути отриману позику не пізніше трьох календарних місяців з моменту її отримання.

2. Працівник зобов'язується повернути отриману позику не пізніше трьох календарних місяців.

3. Працівник зобов'язується повернути отриману позику.

Перший з наведених варіантів містить доказ прострочення оплати в сукупності з видатковим ордером. У цьому випадку Ви посилаєтеся у позові дату підписання ордера, підкреслюючи, що перший календарний день четвертого місяця після дати його підписання є першим днем прострочення повернення позики.

Варіант 2 містить термін, але в ньому немає відправної точки відліку цього терміну.

Варіант 3 не містить навіть терміну.

Таким чином, грунтуючись тільки на умовах договору по поверненню позички, Ви факт прострочення можете в суді, при сильній протидії опонента і не довести.

В цих випадках необхідно попередньо написати опонентові лист з вимогою сплатити борг в семиденний термін. Це буде засновано на положеннях закону (якщо строк не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги). Відповідно на прострочення оплати Ви будете посилатися, починаючи з восьмого дня, з дати отримання контрагентом Вашого листа.

Для того, щоб знати дату отримання листа контрагентом, необхідно відправляти його рекомендованим або цінним листом з повідомленням про вручення. А для того, щоб опонент не стверджував згодом, що отримав від Вас вітальну листівку замість листи з вимогою погасити борг, його необхідно відправляти з описом вкладення.

Виходячи з цього, при варіантах 2 і 3 викладу умов оплати в договорі у Вас буде сукупність доказів, що підтверджують прострочення оплати, яка включає: договір, лист з вимогою про оплату, квитанцію (про його відправку цінних або рекомендованим листом), повідомлення про його вручення, опис вкладення листа.

Як і коли подаються докази до суду?

Докази подаються безпосередньо до суду. Закон говорить, що позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні у нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Ви готуєте позов до суду в рамках цивільного процесу, але маєте труднощі зі збором і систематизацією доказів? Звертайтеся в юридичну компанію АЛИБИ! Ми пройдемо з Вами рука об руку все стадії судового процесу!


Також є цікавим:


Форма зворотнього зв'язку:

Ви не ввели ім'я
Ви не ввели контакти
Ви не ввели контакти
Ви не ввели повідолення

Всі поля обов'язкові до заповнення

Ваше повідомлення успішно відправлено
    

Найближчим часом з Вами зв'яжеться фахівець нашої компанії і відповість на питання.

    

Дякуємо за звернення!