A letter to the tenant about a 50% reduction in rent for the quarantine period

 

Орендарю
_________________________________
(найменування, адреса)
З А Я В А___________ 20___ року між _______________ як орендодавцем та _____________ як орендарем укладено договір оренди нерухомого майна за адресою:___________________

Відповідно до Постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» № 211 від 11 березня 2020 р., Постанови КМУ від 16 березня 2020 року №215 «Про внесення змін до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з  00 год. 01 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року  обмежено роботу суб’єктів господарювання або посилені вимоги до роботи даних суб’єктів.

У зв’язку з викладеним виникла необхідність у суворому дотриманні орендарем нерухомого майна даних вимог чинного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст. 617 Цивільного кодексу України підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання - Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажор).

Згідно зі ст. 611 Цивільного кодексу України  у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Таким чином, в період дії непереборної сили (форс-мажор), за умови підтвердження даної обставини відповідним документом Торгово-промислової палати України, Орендодавець та Орендар звільняються від обов’язку   сплачувати неустойку, відшкодовувати збитки та моральну шкоду.

При цьому, обов’язок Орендаря зі сплати орендної плати Орендодавцю є чинним та підлягає належному виконанню.  

Відповідно до ч.4.ч.6 ст. 762 Цивільного кодексу України  наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася.

З урахуванням зазначеного, орендодавець вважає за необхідне на період карантину, за умови чинності для орендаря обмежень  у роботі як суб’єкту господарювання, передбачених постановою КМУ № 211 від 11 березня 2020 р зменшити орендну плату на 50 % від встановленої у договорі оренди від ____ року.

На підставі викладеного,

П Р О Ш У:

Підписати додаткову угоду, яка передбачає зменшення орендної плати на 50 % від встановленої у договорі оренди від ____ року на період карантину, за умови чинності для орендаря обмежень  у роботі як суб’єкту господарювання, передбачених постановою КМУ № 211 від 11 березня 2020 року.


« ___ » ________ 2020 року

Орендодавець

______________

  ____________________Feedback form:

You did not enter a name
You did not enter any contacts
You did not enter any contacts
You did not enter a message

All fields must be filled in

Your message was successfully sent

In the near future the specialist of our company will contact you and answer the questions.

Thank you for contacting us!