Declaration of no liability for payment of rent under contractual obligations during martial law

 

Орендодавцю
_________________________________
(найменування, адреса)
З А Я В А
_________20__ року між _______________________ як орендодавцем та _______________________ як орендарем укладено договір оренди майна.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

Згідно листа № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) офіційно визнала та засвідчила військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, форс-мажорними обставини (копія листа з офіційного сайту ТПП України додається ).

Крім того, даним листом ТПП України підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Протягом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) штрафні санкції за порушення законодавства, умов договорів не застосовуються.

Відповідно до ч.1.ч.6 ст. 762 Цивільного кодексу України За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

У місті Харкові та області з 24 лютого 2022 року по даний час відбувається військові, бойові дії у вигляді бомбардування, ракетних та стрілецьких обстрілів тощо що призводять до численних вбивств/тілесних ушкоджень мирного населення, знищення/пошкодження нерухомості та рухомого майна, паралічу інфраструктури (припинення/зупинення газо, водо, електро постачання) та блокування переміщення транспортних засобів. Кожний день перебування у місті Харкові та області – це питання виживання, у якому майже не має місця господарській діяльності.

Виходячи з викладеного, орендар як наймач позбавлений законного права використовувати орендоване майно через обставини, за які він не відповідає.

На підставі викладеного,

П Р О Ш У:

Повідомити виконання __________ як орендодавцем ч.6 ст. 762 Цивільного кодексу України щодо звільнення __________ як орендаря від орендної плати за договором оренди від ______ року за період з 24 лютого 2022 року по до кінця дії воєнного стану.ОрендарFeedback form:

You did not enter a name
You did not enter any contacts
You did not enter any contacts
You did not enter a message

All fields must be filled in

Your message was successfully sent

In the near future the specialist of our company will contact you and answer the questions.

Thank you for contacting us!