Statement on the absence of ties with the Russian Federation and Belarus

 

Покупцю
_________________________________________
(найменування, адреса)
З А Я В А   /   П О В І Д О М Л Е Н Н Я_________20__ року між _______________________ як постачальником/продавцем та _______________________ як покупцем укладено договір поставки/купівлі-продажу.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 09 квітня 2022 р. № 426 заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Виходячи зі змісту Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»

- Радою національної безпеки і оборони України приймається рішення та вводиться в дію указом Президента України про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

- Об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

- Резиденти Російської Федерації - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 березня 2022 р. N 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» особами, пов'язаними з державою-агресором» є:

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України кінцевим бенефіціарним власником яких з часткою 10 і більше відсотків є громадянин російської федерації;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України кінцевим бенефіціарним власником яких з часткою 10 і більше відсотків є російська юридична особа;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником яких з часткою 10 і більше відсотків є російська федерація;

- громадяни російської федерації;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

В Україні діє мораторій (заборона), а саме:

1. На користь таких суб’єктів виконувати, у тому числі в примусовому порядку, грошові та інші зобов'язання.

2. На користь таких суб’єктів заборонено будь-яким чином відчужувати нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права, транспортні засоби, повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання.

3. Таким суб’єктам заборонено будь-яким чином відчужувати нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права, транспортні засоби, повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання (крім безоплатного відчуження на користь держави Україна).

На підставі викладеного,

П О В І Д О М Л Я Є М О:

1. Постачальник в особі ТОВ ____________ не поставляє та не продає товари з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

2. Постачальник в особі ТОВ ____________ не є резидентом Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

3. Постачальник в особі ТОВ ____________ не є особою пов’язаною з Російською Федерацією та/або Республікою Білорусь.

4. Постачальник в особі ТОВ ____________ та його товари не є об'єктами права власності Російської Федерації та/або Республікою Білорусь, їх резидентів« ___ » ________ 2022 року

Постачальник
ТОВ __________
в особі керівникаFeedback form:

You did not enter a name
You did not enter any contacts
You did not enter any contacts
You did not enter a message

All fields must be filled in

Your message was successfully sent

In the near future the specialist of our company will contact you and answer the questions.

Thank you for contacting us!