Letter to the lessee on the exemption of the tenant from the rent for the period of quarantine

 

Орендодавцю
_________________________________
(найменування, адреса)
З А Я В А___________ 20___ року між _______________ як орендодавцем та _____________ як орендарем укладено договір оренди нерухомого майна за адресою:___________________ для здійснення господарської діяльності, яка передбачає приймання відвідувачів, здійснення торговельного і побутового обслуговування населення.

Відповідно до Постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» № 211 від 11 березня 2020 р., Постанови КМУ від 16 березня 2020 року №215 «Про внесення змін до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Протоколу №3 позачергового засідання Харківської міської комісії «Про невідкладні заходи щодо протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19 на території м. Харкова» заборонено з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення.

Відповідно до ч.1.ч.6 ст. 762 Цивільного кодексу України За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Виходячи з викладеного, орендар як наймач позбавлений законного права використовувати зазначене нерухоме майно через обставини, за які він не відповідає.

На підставі викладеного,

П Р О Ш У:

Повідомити виконання  __________ як орендодавцем ч.6 ст. 762 Цивільного кодексу України  в силу Постанови КМУ» № 211 від 11 березня 2020 р та №215 від 16 березня 2020 року щодо звільнення __________ як орендаря від орендної плати за договором оренди  від ______ року за період з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року.


« ___ » ________ 2020 року

Орендар

______________

  ____________________Feedback form:

You did not enter a name
You did not enter any contacts
You did not enter any contacts
You did not enter a message

All fields must be filled in

Your message was successfully sent

In the near future the specialist of our company will contact you and answer the questions.

Thank you for contacting us!